0
ตำนานการสร้างกรุงเทพฯ เมืองฟ้าอมรของชาวสยาม
จากอโยธยาศรีรามเทพนครที่ไม่อาจฟื้นฟู และกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรซึ่งไม่อาจขยายเมือง ทั้งไม่อาจสร้างแนวป้องกันพระนครจากข้าศึก สู่ "กรุงเทพมหานคร" ราชธานีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    จากอโยธยาศรีรามเทพนครที่ไม่อาจฟื้นฟูและกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรซึ่งไม่อาจขยายเมืองทั้งไม่อาจสร้างแนวป้องกันพระนครจากข้าศึกสู่ "กรุงเทพมหานคร" ราชธานีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยความอุตสาหะและทุ่มเทเพื่อสยามประเทศของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ได้ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงสถาพรให้แก่ชาติไทยจากอดีตจวบจนปัจจุบัน "ตำนานกรุงเทพมหานคร เมืองฟ้าอมรของชาวสยาม" เรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจในชาติไทยและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่น่าสนใจและน่าศึกษาเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง

สารบัญ

1. กรุงเทพมหานคร เมืองฟ้าอมรของชาวสยาม
2. ก่อร่างสร้างบ้านแปงเมือง นามลือเลื่องรัตนโกสินทร์
3. พระพุทธเลิศหล้าฯ เอกศิลปิน ผืนแผ่นดินร่มเย็นเป็นสุขศรี
4. พระอารามงามเลิศล้ำ การค้านำชาติมั่นคง
5. จอมปราชญ์พระจอมเกล้าฯ ปกเกล้าชาวประชา
6. 42 ปี แห่งการพัฒนา ทรงนำพาชาติพ้นภัย
7. สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปกเกศเกล้าใต้ร่มพระบารมี
8. พระปกเกล้าฯ กษัตริย์ผู้อาภัพ ไทยน้อมรับเปลี่ยนแปลงการปกครอง
9. จากอานันทยุวกษัตริย์ สู่กษัตริย์หนุ่มอันเป็นที่รัก
10. ปวงประชาร่มเย็นกายใจ ใต้ร่มไม้ใหญ่องค์ภูมิพล
11. พ่อเมืองกรุงเทพมหานคร เมืองฟ้าอมรของคนไทย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167446622 (ปกอ่อน) 384 หน้า
ขนาด: 142 x 210 x 20 มม.
น้ำหนัก: 490 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ก้าวแรก พับลิชชิ่ง, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน