0
ตำนานการสร้างและย้ายเมืองหลวงทั่วโลก
การย้ายเมืองหลวงทั้งหลาย มีทั้งที่เป็นไปด้วยสัญชาติญาณการเอาตัวรอด การแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ ชัยภูมิที่ได้เปรียบทางศึกสงคราม ความเชื่อถือเรื่องโชคลาง...
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ประเทศ หมายถึง รัฐอธิปไตย ส่วนที่ไม่นับเป็นประเทศ หมายถึง เขตการปกครองที่ไม่เป็นอิสระ โดยหลักเกณฑ์ทางรัฐศาสตร์ ในการกำหนดความเป็นประเทศต้องมองค์ประกอบครบทั้ง 4 ประการ คือ ดินแดน รัฐบาล ประชากร และอำนาจอธิปไตย ซึ่งทั้ง 4 องค์ประกอบนี้ ต้องได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลกเสียก่อน จึงจะมีสถานะเป็นประเทศที่แท้จริงได้ โลกใบนี้มีรัฐที่เปี่ยมไปด้วยอธิปไตยอยู่ 194 ประเทศ ที่ยังเป็นดินแดนของชาติอื่น โดยยังอยู่ภายใต้อาณานิคมมีอยู่ 61 ดินแดนนอกจากนี้ ยังมีดินแดนที่ยังขัดแย้งกัน ยังตั้งเป็นประเทศไม่ได้อีก 6 แห่ง ในโลกของเราจึงมีประเทศ+ดินแดน+ดินแดนที่ยังขัดแย้ง ทั้งสิ้น 261 ประเทศ เมืองหลวง คือ เมืองที่เป็นศูนย์กลางการปกครอง หรือเป็นเมืองหลักที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาล   เมืองหลวงในบางประเทศมีขนาดเล็กและมีพลเมืองน้อยกว่าเมืองอื่น เช่น สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย เป็นต้น สำหรับคำว่า "เมืองหลวง" อาจเป็นเมืองหลวงของประเทศ เป็นเมืองหลวง (เมืองเอก) ของรัฐ, มณฑล หรือแคว้น หรือเมืองหลวงของเขตการปกครองระดับใดๆ ก็ได้ การสถาปนาราชอาณาจักรไทย ทั้งกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ ล้วนเกิดจากปัจจัยที่แตกต่างกัน โดยปัจจัยหลักๆ ได้แก่ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ปัจจัยทางการเมือง และประวัติศาสตร์

    การย้ายเมืองหลวงทั้งหลาย มีทั้งที่เป็นไปด้วยสัญชาติญาณการเอาตัวรอด การแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ ชัยภูมิที่ได้เปรียบทางศึกสงคราม ความเชื่อถือเรื่องโชคลาง เหตุผลจากการเปลี่ยนแปลงรัชสมัย จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากความแออัดซึ่งยากต่อมาขยับขยายเมือง หรือเมืองนั้นเคยเป็นเมืองที่อยู่ใต้อาณัติของชาติอื่นมาก่อน หนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงประวัติเมืองหลวงของประเทศต่างๆ เนื้อหาแต่ละประเทศอาจจะมีรายละเอียดความยาว-สั้นแตกต่างกันไป ซึ่งผู้เขียนนำเสนอตามความเข้าใจที่คิดว่าประวัติศาสตร์การย้ายเมืองหลวงของประเทศนั้นๆ เป็นที่น่าสนใจ
หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้นำเหตุการณ์จากมุมหนึ่งมาเขียน เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านมีความรู้ พร้อมทั้งสนุกไปกับเหตุการณ์การย้ายเมืองหลวงในยุคสมัยต่างๆ

สารบัญ

- ประเทศไทย
- ทวีปเอเชีย
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- เอเชียตะวันออก
- เอเชียใต้
- เอเชียตะวันตกเฉียงใต้
- โอเซียเนีย (ออสเตรเลีย)
- ทวีปยุโรป
- อเมริกาเหนือ - ใต้
- ทวีฟแอฟริกา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167446394 (ปกแข็ง) 320 หน้า
ขนาด: 139 x 209 x 17 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ก้าวแรก พับลิชชิ่ง, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน