0
ตำนานคนฮกจิว
จากแผ่นดินแม่สู่แผ่นดินหนางหยาง เรื่องของชาวจีนโพ้นทะเลฮกจิวในประเทศไทย มีชีวิตผูกพันยึดโยงกับเหตุการณ์มากมาย ทั้งทางสังคมการเมือง และพัฒนาการของสาธารณรัฐมากมาย และพัฒนาการของสาธารัฐประชาชนจีนเช่นกัน
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เรื่องของชาวจีนโพ้นทะเลฮกจิวในประเทศไทย อาจจะไม่เป็นที่รู้จักในสังคมไทยเหมือนชาวแต้จิ๋วหรือไหหลำ ชาวฮกจิวซ่อนตัวอยู่ในป่าสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมันพวกเขาเริ่มต้นจากสิงคโปร์ กระจายตัวไปยังเกาะสุมาตรา บอร์เนียว มาเลเซีย และภาคใต้ของประเทศไทย เติบโตมากับป่าสองข้างทางรถไฟของสยาม มีชีวิตผูกพันยึดโยงกับเหตุการณ์มากมาย ทั้งทางสังคมการเมือง และพัฒนาการของสาธารณรัฐมากมาย ทั้งทางสังคมการเมืองและพัฒนาการของสาธารณรัฐประชาชนจีนเช่นกัน

    "ตำนานคนฮกจิว" กำลังถูกเปิดเผยเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ไทย โดย "ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที" นักข่าว นักคิด นักพูด และผู้ที่สืบเชื้อสายชาวฮกจิวรุ่นที่ 3 เหมาะสำหรับชาวไทยเชื้อสายจีนที่เกิดในเมืองไทย ตลอดจนนักประวัติศาสตร์และนักมานุษยวิทยาทั้งปวง!

สารบัญ

- โกปี้เต้ง...ห้องเรียนประวัติศาสตร์
- สามชั่วรุ่นบนแผ่นดินหนานหยาง!
- กำเนิดชุมชนฮกจิว
- "จีนหนึ่งร่าเริง จีนหนึ่งเข้าเรือนจำ" นโยบายหวาดหวั่น ยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม
- หนีเสือปะจระเข้
- "เฉิยเอ่อคุ่น" จาก "ชุมชนนาบอน" สู่ "บิดาการยางของจีน"
- คำสัญญายังจำมั่น...!
- โศกนาฎกรรมแห่งชีวิต...ในยุทธการฝ่านกงต้าลู่
- ฮกจิวรุ่นที่สาม นักบุกเบิกจากซีเตียววานก้าวสู้ ทุนนิยมแห่งสิงคโปร์!
- โรงเรียนจี๋เหม่ย...สร้างลูกจีนฮกจิว ตั้งแต่รุ่นหนึ่งถึงปัจจุบัน

คำนิยม
...ชาวเยว่เผ่าไทอพยพหลบหนีกองทัพของจิ๋นซีและภัยสงครามอื่น ๆ ถอยร่นลงมากระจัดกระจายอยู่ทางตอนใต้ของแผ่นดินจีน เช่น ชาวจ้วงในมณฑลกวางสี 20 ล้านคน ชาวไทลื้อในเขตสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน บางส่วนมาปักหลักอยู่ล้านช้าง ล้านนา ฯลฯ เป็นไปได้ว่าชาวฟุโจวยังคงอาศัยอยู่ถิ่นเดิมไม่ได้อพยพหลบหนีเหมือนเยว่เผ่าอื่น ๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งหมดข้างต้นนั้นคือสิ่งละอันพันละน้อยที่ผมได้สัมผัสรับรู้เกี่ยวกับฟุโจว ส่วนเนื้อหาสาระที่ละเอียดลุ่มลึกอื่น ๆ เกี่ยวกับชาวฟุโจวโพ้นทะเล นับแต่การล่องเรือออกจากแผ่นดินจีน ย้ายถิ่นฐานมาสู่แหลมมลายูนั้น ขอให้ท่านผู้อ่านติดตามจากหนังสือของคุณ ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที เล่มนี้ได้เลยครับ...ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
"คนฮกจิวเป็นคนเก่ง คนขยัน คนทำมาหากิน สร้างสวนยางพารา สร้างสวนปาล์ม เป็นคนสู้กับปัญหาอุปสรรคได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญพวกเขาไปที่ไหนตั้งรกรากที่ไหน จะปรับตัวเข้ากับคนพื้นเมืองได้เป็นอย่างดี ในแหลมมลายูพวกเขาตั้งรกรากที่ไหน ไม่ค่อยมีความขัดแย้งกับคนพื้นเมือง คนฮกจิวจึงมีลักษณะพิเศษอยู่ที่ไหนปรับตัวสอดคล้องเข้ากับคนพื้นเมืองเป็นอย่างดี"ศาสตราจารย์ ดร. ภูวดล ทรงประเสริฐ- นักประวัติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญชาวจีนโพ้นทะเล ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165361903 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน