0
ตำนานเมืองพม่า
บทพระนิพนธ์เรื่องตำนานเมืองพม่าและภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ได้เสด็จไปประเทศพม่า เมื่อปี พ.ศ. 2478 พระองค์ได้ทรงพระนิพนธ์เพื่อฉายให้เห็นภาพประเทศพม่าในอดีต
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เมียนมาร์ (Myanmar)" ประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทย เพราะนอกจากชื่อเสียงความงามของโบราณสถานต่าง ๆ โดยเฉพาะพุกาม เมืองแห่งพันเจดีย์ พระธาตุเจดีย์อินทร์แขวนที่วางเหมาะเจาะบนหน้าผาดุจเทวดาบรรจงวางไว้แล้ว ยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ผูกพันสองประเทศ

    หนังสือ "ตำนานเมืองพม่า" เล่มนี้ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวในตำนานเมืองต่าง ๆ ของประเทศพม่า อาทิ เมืองร่างกุ้ง เมืองพุกาม เมืองแปร เมืองมัณฑะเลย์ เมืองสารเขตร์ เมืองชัยปุระ เมืองอมรปุระ และเมืองสะแกง ฯลฯ ซึ่งเรื่องราวต่าง ๆ นี้ "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ" ที่ได้เสด็จไปประเทศพม่า เมื่อปี พ.ศ. 2478 ซึ่งนอกเหนือจากทรงบันทึกเรื่องราวแล้วยังทรงถ่ายภาพฝีพระหัตถ์ ดุจดังนักสารคดีพระองค์ท่าน ซึ่งเราจะได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของประเทศพม่า ที่นอกเหนือจากตำนานแล้วยังมีเรื่องโบราณคดีและการเมือง โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศพม่ายังอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษ อันเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น

สารบัญ

ภาคแรก : ตำนานเมืองพม่า
- ตำนานเมืองร่างกุ้ง
- ตำนานเมืองหงสาวดี
- ตำนานเมืองพุกาม
- ตำนานเมืองแปรและเมืองสารเขตร์ (Tharekhettra)
- ตำนานเมืองชัยปุระ (เมืองสะแกง) เมืองรัตนปุระ (เมืองอังวะ) เมืองอมรปุระ
- ตำนานเมืองมัณฑะเลย์

ภาค 2 : ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เมืองร่างกุ้ง (Rangoon) - มัณฑะเลย์ (Mandalay) - พุกาม (Bagan) - แปร (Prome)
- เส้นทางเสด็จพม่า
- เมืองร่างกุ้ง (Rangoon)
- ข้อมูลเมืองร่างกุ้ง
- พระเกตุธาตุ
- ตำนานพระเกตุธาตุ
- สวนสัตว์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163882066 (ปกอ่อน) 268 หน้า
ขนาด: 145 x 211 x 14 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์โนเบิ้ลบุ๊คส์
เดือนปีที่พิมพ์: --/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน