0
ตำรับอาหารไทย-ฮาลาล มาตรฐานวิทยาลัยดุสิตธานี
ตำรับอาหารไทย-ฮาลาล พัฒนามาจากผลงานวิจัยตำรับอาหารไทยมาตรฐานวิทยาลัยดุสิตธานี ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ รัฐบาลไทย
หนังสือ427.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ตำรับอาหารไทย-ฮาลาล มาตรฐานวิทยาลัยดุสิตธานี" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมการเผยแพร่อาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับกว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรมุสลิมซึ่งมีอยู่เกือบ 2,000 ล้านคนทั่วโลก โดยในเล่มจำแนกอาหารออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ อาหารคาว อาหารว่าง และขนมหวาน รวมทั้งสิ้น 22 รายการ ประกอบด้วย อาหารคาว 11 รายการ อาหารว่าง 6 รายการ และขนมหวาน 5 รายการ ซึ่งประเมินผลการทดลองโดยนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยดุสิตธานี หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ชาวมุสลิม สามารถบริโภคอาหารไทยต้นตำรับที่ปรุงตามหลักการฮาลาลได้อย่างถูกต้องตามหลักศาสนา และเป็นการยืนยันความเป็นสากลของอาหารไทยในเวทีโลกอย่างภาคภูมิ

สารบัญ

- ประวัติและนิยามอาหารไทย
- ความเป็นมาของตำรับอาหารไทย-ฮาลาล
- เนื้อสะเต๊ะ Nuea Satay (Thai beef Satay)
- กุ้งนอนหนาว Goong Norn Naow (Deep-fried Prawn Spring Rolls)
- ข้าวตังหน้าตั้ง Khao Tang Na Tang (Crispy Rice Crackers with Coconut Dipping Sauce)
- พล่ากุ้ง Phla Goong (Spicy Shrimp Salad with Lemongrass)
- เมี่ยงปลาทู Miang Pla Too (Mackerel with Herbs and Savoury Sauce)
- ทอดมันปลากราย Tod Man Pla Grai (Deep-fried fish cakes with Cucumber Relish)
- ไก่ห่อใบเตย Gai Hor Bai Toey (Deep-fried Chicken Wrapped in Pandanus Leaves)
- ยำเนื้อย่าง Yum Nuea Yang (Spicy Grilled Beef Salad)
ฯลฯ

คำนิยม
การที่วิทยาลัยดุสิตธานีได้มีโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาตำรับอาหารไทย ตามมาตรฐานวิทยาลัยดุสิตธานี และผนวกเอาอาหารฮาลาลเข้ามาอยู่ในการวิจัยด้วย และได้จัดทำหนังสือ "ตำรับอาหารไทย-ฮาลาล มาตรฐานวิทยาลัยดุสิตธานี" ข้าพเจ้าจึงขอชื่นชมในเจตนาดีของวิทยาลัยดุสิตธานีที่จะทำให้ปัจจัยหลักของมนุษย์ ทุกเชื้อชาติและทุกความเชื่อตั้งอยู่บนความถูกต้องและเป็นประโยชน์นายประสาน ศรีเจริญ- รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169310709 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 188 x 240 x 7 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์วิทยาลัยดุสิตธานี
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน