0
ตำราฝังเข็ม : Textbook of Acupuncture & Moxibu Stion
ตำราเล่มนี้รวบรวมเรียบเรียงจากหนังสือที่เคยตีพิมพ์ก่อนหน้านี้เนื้อหาเรียงตามลำดับ คือ ศาสตร์ฝังเข็ม เทคนิคฝังเข็มรมยา จุดฝังเข็ม หลักการรักษาโรคด้วยการฝังเข็ม เป็นเนื้อหาใหม่ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน
หนังสือ807.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การฝังเข็ม" เพื่อรักษาโรคเชื่อว่ามีกำเนิดมาจากที่มนุษย์ในสมัยดึกดำบรรพ์ ที่รู้จักใช้มือหรือก้อนหินถูทุบร่างกายส่วนที่เจ็บปวดช่วยให้อาการทุเลาลง ต่อมาสมัยหินใหม่เครื่องมือจำพวกกำหินนี้ก็ได้ถูกปรับปรุงให้มีรูปร่างบอบบางลง นำมาใช้รักษาโรคเรียกว่า "เปียนสือ" หลักฐานเก่าแก่ที่สุดของการฝังเข็มคือ มีการขุดพบเปียนสือในซากโบราณสถานสมัยหินใหม่อายุไม่ต่ำกว่า 4,000 ปี ในเขตปกครองตนเองมองโกเลีย ในบันทึกเก่าแก่ที่สุดที่บันทึกว่ามีการใช้เปียนสือรักษาโรค คือ "ตำราจั่วฉวน" เมื่อ 550 ปีก่อนคริสตศักราช ส่วนใหญ่ใช้เปียนสือกรีดเจาะระบายหนอง เจาะระบายเลือดคั่ง กระตุ้นบรรเทาปวด เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการใช้ต่างกัน เปียนสือจึงถูกดัดแปลงให้มีรูปร่างต่าง ๆ กัน

    หนังสือ "ตำราฝังเข็ม" เล่มนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงจากการรวบรวมตำราที่เคยตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ คือ ศาสตร์ฝังเข็ม เทคนิคฝังเข็มรมยา และจุดฝังเข็ม รวมทั้งได้เพิ่มเนื้อหาใหม่ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน คือ การรักษาโรคด้วยการฝังเข็ม เพื่อให้หนังสือเล่มนี้เป็นตำราฝังเข็มที่สมบูรณ์ ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา แพทย์ บุคลากร สาธารณสุข และผู้ที่สนใจศึกษาการแพทย์ฝังเข็ม ตามสมควรต่อไป อนึ่ง เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และมาตรฐานของการรักษา การรักษาด้วยการฝังเข็มควรกระทำโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ที่รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น

สารบัญ

ภาค 1 ศาสตร์ฝังเข็ม
- บทที่ 1 ความเป็นมาของศาสตร์ฝังเข็ม
- บทที่ 2 ทฤษฎีระบบเส้นลมปราณ
- บทที่ 3 เส้นลมปราณหลักแขนง
ฯลฯ

ภาค 2 เทคนิคฝังเข็มรมยา
- บทที่ 16 บทนำเทคนิคฝังเข็มรมยา
- บทที่ 17 เทคนิคฝังเข็มใบสน
- บทที่ 18 ผลข้างเคียงจากการฝังเข็ม
ฯลฯ

ภาค 3 จุดฝังเข็ม
- บทที่ 28 บทนำจุดฝังเข็ม
- บทที่ 29 จุดบนเส้นลมปราณมือไท่อินปอด
- บทที่ 30 จุดบนเส้นลมปราณมือหยางหมิงลำไส้ใหญ่
ฯลฯ

ภาค 4 การรักษาโรคด้วยการฝังเข็มรมยา
- บทที่ 44 หลักการรักษาโรคด้วยการฝังเข็มรมยา
- บทที่ 45 หลักการเลือกและจัดชุดจุดฝังเข็ม
- บทที่ 46 โรคทางอายุรศาสตร์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164553422 (ปกอ่อน) 850 หน้า
ขนาด: 144 x 211 x 39 มม.
น้ำหนัก: 945 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน