0
ตำราภาพความผิดปกติของฟันและโรคในช่องปาก
ตำราเล่มนี้เป็นตำราแรกที่มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องในช่องปาก โดยมีการรวบรวมภาพเป็นจำนวนมากที่มีความเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของฟัน
หนังสือ617.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นตำราเล่มแรกที่มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องในช่องปาก โดยมีการรวบรวมภาพเป็นจำนวนมากที่มีความเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของฟัน ตลอดจนโรคในช่องปากทั้งที่พบได้บ่อยและพบได้น้อย หรือโรคที่อาจจะเป็นอันตรายถึงกับชีวิต ซึ่งทันตแพทย์ทั่วไปตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องจะสามารถใช้เป็น แนวทางในการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นได้ถูกต้อง รวมทั้งจะเป็นความรู้สำหรับผู้อ่านที่เป็นประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจสุขภาพ ในช่องปากหรือผู้ป่วยที่มีโรคในช่องปาก ได้มีการแปลคำศัพท์เป็นภาษาไทยมากกว่าเท่าที่จะทำได้เพื่อความเข้าใจ ในส่วนท้ายเล่มมีดัชนีทั้งภาษาไทยมากเท่าที่จะทำได้เพื่อความเข้าใจ ในส่วนท้ายเล่มมีดัชนีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อสะดวกในการสืบค้นข้อมูล

สารบัญ

01 ความผิดปกติของฟัน (Abnormalities of teeth)
02 ความผิดปกติของเยื่อเมือกช่องปาก (Anomalies of oral mucosa)
03 ถุงน้ำและพยาธิสภาพของกระดูก (Cysts and bone pathology)
04 โรคเหงือกและปริทันต์ (Periodontal diseases)
05 การติดเชื้อในช่องปาก (Infections of the oral mucosa)
06 แผลในช่องปาก (Oral ulceration)
07 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Skin and connective tissue diseases)
08 โรคในช่องปากที่มีแนวโน้มเกิดมะเร็ง (Potentially malignant disorders)
09 เนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงและรอยโรคชนิดร้ายแรง (Benign tumors and malignant lesions)
10 ความผิดปกติอื่น ๆ (Miscellaneous)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164130616 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 215 x 303 x 10 มม.
น้ำหนัก: 660 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน