0
ตำราแทงเข็ม รมยา (ปกแข็ง)
คู่มือวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนโบราณของจีน แทงเข็มเพื่อระงับความเจ็บปวดและรักษาโรค วิทยาการที่ทั่วโลกยอมรับ
ผู้เขียน ไสว มาลยเวช
หนังสือ475.00 บาท
e-books(PDF) ?379.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนโบราณของจีน แทงเข็มเพื่อระงับความเจ็บปวดและรักษาโรค วิทยาการที่ทั่วโลกยอมรับ ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงมาอย่างยาวนานของผู้เขียนในการบำบัดและรักษาโรคด้วยวิชาการแขนงนี้ เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าและนำไปใช้ดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นศึกษาภาพร่างกายมนุษย์ แสดงทางผ่านของเส้นควบคุมทั้ง 14 เส้น และที่ตั้งของจุดแทงเข็มโดยละเอียด วิธีหาและเลือกตำแหน่งจุดแทงเข็มและรมยา ขอบเขตของการบำบัดอาการเจ็บป่วยและรักษาโรค เรียนง่าย รวดเร็ว ประหยัด สะดวก ปลอดภัย รักษาโรคได้จริง!

สารบัญ

บทที่ 1 ทฤษฎีเกี่ยวกับเส้นทั้ง 14 เส้น
บทที่ 2 จุดแทงเข็มในเส้นควบคุมและจุดพิเศษ
บทที่ 3 เทคนิคในการแทงเข็มและรมยา
บทที่ 4 การรมยา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161400477 (ปกแข็ง) 352 หน้า
ขนาด: 191 x 268 x 22 มม.
น้ำหนัก: 875 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, สนพ. และ ตถาตา พับลิเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน