0
ลด 10%
ติดตั้งท่อและสุขภัณฑ์ (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-2103)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ170.10 บาท
e-books(PDF) ?179.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ติดตั้งท่อและสุขภัณฑ์" เล่นนี้ มีเนื้อหาประกอบไปด้วย ความรู้เบื้องต้นในระบบท่อและสุขภัณฑ์ ชนิดของท่อสำหรับอาคารพักอาศัย การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือต่างๆ การติดตั้งสุขภัณฑ์ ระบบท่อและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงงานทดสอบท่อของบ้านพักอาศัย พร้อมรูปประกอบเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแบบฝึกหัดท้ายบทและใบงาน เกณฑ์การตรวจผลงาน สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา ติดตั้งท่อและสุขภัณฑ์ รหัสวิชา 20106-2103 ในระดับชั้น ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นในงานระบบท่อและสุขภัณฑ์
บทที่ 2 ชนิดของท่อสำหรับอาคารพักอาศัย
บทที่ 3 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือระบบท่อและสุขภัณฑ์
บทที่ 4 การติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์งานระบบท่อ
บทที่ 5 การติดตั้งระบบท่อสำหรับอาคารพักอาศัย
บทที่ 6 การทดสอบงานท่อสำหรับอาคารพักอาศัย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160834693 (ปกอ่อน) 268 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 12 มม.
น้ำหนัก: 475 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน