0
ลด 15%
ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Intranet/Internet ฉบับผู้เริ่มต้น
- พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Intranet/Internet ที่ใช้ในองค์กร - ติดตั้งระบบเครือข่าย Intranet ด้วย Windows Server 2003 - บริการเซิร์ฟเวอร์ผ่าน
หนังสือ212.50 บาท
e-books(PDF) ?170.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้นักคอมพิวเตอร์หรือผู้ใช้ทั่วไป ที่กำลังเริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้มีความเข้าใจในทฤษฎีพื้นฐานในเรื่องการติดตั้ง และใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินทราเน็ต/อินเทอร์เน็ต รวมถึงรู้จักอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบเครือข่าย การสร้างระบบเครือข่ายแลนแบบง่าย การเชื่อมโลกอินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น
จุดเด่น เนื้อหาในเล่มเน้นการปฏิบัติ อธิบายด้วยตัวอย่างที่เข้าใจง่าย เรียบเรียงอย่างเป็นขั้นตอน กระชับ มีรูปภาพประกอบชัดเจน

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย
บทที่ 3 สร้างระบบเครือข่ายแลนแบบง่าย
บทที่ 4 ใช้ DHCP Server แจกไอพีแอดเดรส
บทที่ 5 บริการระบบ Domain Name System (DNS)
บทที่ 6 เผยแพร่เว็บไซต์ด้วย Web Server
บทที่ 7 โอนย้ายไฟล์ให้สะดวกกับ FTP Server
บทที่ 8 Mail Server บริการไปรณีย์อิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 9 เชื่อมโลกอินเทอร์เน็ตด้วย NAT และ Proxy Server
บทที่ 10 Remote Access Service และ Virtual Private Network
...ฯลฯ...

ข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาภายในหนังสือเน้นการปฏิบัติซึ่งได้เรียบเรียงอย่างเป็นขั้นตอน เหมาะสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงานหรือองค์กร รวมถึงนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป อีกทั้งได้ใช้ภาษาที่มีความกระชับ อ่านง่าย ที่สำคัญจะมีรูปภาพประกอบที่เพียงพอแก่การทำความเข้าใจ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742128296 (ปกอ่อน) 512 หน้า
ขนาด: 17 x 22 x 25 มม.
น้ำหนัก: 710 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน