0
ลด 10%
ติดตั้งและบริหารระบบ e-Learning ด้วย Moodle (ฉบับสมบูรณ์)
เรียนรู้ระบบ e-Learning, LMS, SCORM, XAMPP และ Moodle ติดตั้งและออกแบบระบบเครือข่ายเพื่อทำระบบ e-Learning ให้รองรับ AEC วิธีการสร้างหลักสูตรต้นแบบขององค์กร (Course Template)
หนังสือ315.00 บาท
สารบัญ

ภาคที่ 1 : ภาพรวมระบบ e-Learning
ภาคที่ 2 : การใช้งาน Moodle ในฐานะผู้บริหารระบบ (Administrator)
ภาคที่ 3 : การใช้งาน Moodle ในฐานะผู้จัดการศูนย์ e-Learning (e-Learning Manager) และผู้สร้างรายวิชา (Course Creator)
ภาคที่ 4 : การใช้งาน Moodle ในฐานะผู้สอน (Teacher or Trainer)
ภาคที่ 5 : การใช้งาน Moodle ในฐานะผู้เรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้งระบบ e-Learning ในองค์กรด้วยโปรแกรม "Moodle" โดยผู้เขียนเขียนแยกเนื้อหาด้วยกันห้าภาค คือ ภาคที่ 1 ภาพรวมระบบ e-Learning ภาคที่ 2 การใช้งาน Moodle ในฐานะผู้บริหารระบบ (Administrator) ภาคที่ 3 การใช้งาน Moodle ในฐานะผู้จัดการศูนย์อีเลิร์นนิ่ง (Manager) และผู้สร้างรายวิชา (Course Creator) ภาคที่ 4 การใช้งาน Moodle ในฐานะผู้สอน (Teacher or Trainer) และภาคที่ 5 การใช้งาน Moodle ในฐานะผู้เรียน รวมทั้งในภาคผนวกได้แนะนำการติดตั้ง Moodle บน CentOS Linux ทั้งแบบธรรมดาและติดตั้งแบบ Git การติดตั้งบน Microsoft Windows Server 2012 และการผูกข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานเข้ากับระบบฐานข้อมูลกลาง (LDAP Server) โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160822980 (ปกอ่อน) 660 หน้า
ขนาด: 190 x 238 x 28 มม.
น้ำหนัก: 1105 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน