0
ติดตั้งและบริหาร Network ในองค์กรด้วย Windows Server 2019
เรียนรู้จัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับสูง ติดตั้ง/อัพเดต กำหนดค่าการทำงาน Windows Server 2019 รู้จักกับ AD DS ติดตั้งและทำงานกับโดเมนคอนโทรลเลอร์ DNS Server, DHCP Server และ Site
หนังสือ236.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ติดตั้งและบริหาร Network ในองค์กรด้วย Windows Server 2019" เล่มนี้ จัดเป็นคู่มือสำหรับการใช้งานจริง เริ่มต้นนำเสนอจากการติดตั้ง Windows Server ในแบบ GUI รู้จักส่วนการทำงานต่างๆ การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ การติดตั้ง AD DS และโดเมนคอนโทรลเลอร์เพื่อกำกับดูแลทรัพยากรในเครือข่ายขนาดเล็กและเครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีหลายสาขา การจัดการ DNS Server และ DHCP Server ที่เป็นหนึ่งในแกนหลักของระบบเครือข่าย การสร้างไซต์เพื่อเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย การสร้างและจัดการยูสเซอร์ การกำหนดนโยบายควบคุมดูแลยูสเซอร์และคอมพิวเตอร์ด้วย Group Policy และอื่น ๆ อีกมากมาย หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้ติดตั้ง Windows Server 2019 และทดสอบใช้งานจริง เหมาะสำหรับ Admin ผู้ที่ต้องดูแลระบบเน็ตเวิร์กและเซิร์ฟเวอร์ รวมทั้งผู้สนใจศึกษาด้วยตนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อการศึกษาเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นได้อีกด้วย

สารบัญ

Chapter 1 ติดตั้ง Windows Server 2019
Chapter 2 เริ่มต้นใช้งาน Windows Server 2019
Chapter 3 รู้จักกับ Active Directory Domain Services
Chapter 4 จัดการกับ DNS Server
Chapter 5 จัดการกับ DHCP Server
Chapter 6 การสร้างและจัดการยูสเซอร์
Chapter 7 การใช้งาน Group Policy
Chapter 8 บริหารจัดการฮาร์ดดิสก์
Chapter 9 Storage Space และ Storage Pool
Chapter 10 การกำหนด Permission และ User Rights
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162627415 (ปกอ่อน) 402 หน้า
ขนาด: 142 x 204 x 21 มม.
น้ำหนัก: 465 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซิมพลิฟาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน