0
ลด 10%
ติดตั้งและใช้งาน Mail Server ภาคปฏิบัติ
อธิบายการติดตั้งและใช้งาน Mail Server บนระบบปฏิบัติการ Windows ด้วยโปรแกรมฟรี เช่น ArgoSoft, hMailServer,Mercury/32,MailEnable, SmarterMail, Maca
ผู้เขียน อำนาจ นุตะมาน
หนังสือ225.00 บาท
e-books(PDF) ?136.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หากท่านต้องการสร้าง Mail Server เพื่อไว้ใช้งานส่วนตัวในบ้าน หรือในสำนักงานเล็กๆ เพื่อไว้ใช้บริการรับส่งอีเมลกับบุคคลอื่นภายในวงแลน หรือติดต่อกับบุคคลอื่นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่านไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่มาใช้งานแต่อย่างใด ท่านสามารถติดตั้ง Mail Server ด้วยเครื่องพีซีธรรมดาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP และ Windows Vista ที่ท่านมีอยู่
ได้ด้วยตัวท่านเอง

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเรื่องเมลเซิร์ฟเวอร์
บทที่ 2 ติดตั้งโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ด้วยโปรแกรมฟรี
บทที่ 3 ชื่อโดเมนฟรีจากผู้ให้บริการ Dynamic DNS
บทที่ 4 ติดตั้งเมลเซิร์ฟเวอร์ด้วยโปรแกรมฟรี
บทที่ 5 ติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้บริการเว็บเมล
บทที่ 6 ติดตั้งเว็บเมลด้วยโปรแกรมฟรี
บทที่ 7 ติดตั้ง VPN เชื่อมต่อเมลเซิร์ฟเวอร์ทางไกล
บทที่ 8 ติดตั้ง Remote Desktop ควบคุมเมลเซิร์ฟเวอร์ทางไกล
บทที่ 9 ติดตั้งระบบเมลภายในวงแลนด้วย MS Mail
บทที่ 10 ติดตั้งเมลเซิร์ฟเวอร์บน Windows Vista

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742127237 (ปกอ่อน) 392 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 20 มม.
น้ำหนัก: 630 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน