0
ติดหมอ TCAS 64
แนวข้อสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญพร้อมเฉลย
หนังสือ236.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ติดหมอ TCAS 63" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่น้อง ๆ ในการเตรียมตัวสอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์ โดยในเล่มเป็นการรวบรวมแนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญวิชาฟิสิกส์ ที่ตรงกับแนวข้อสอบจริงมากที่สุด ซึ่งรวบรวมแนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญจนถึงครั้งล่าสุด เพื่อเตรียมสอบ มี.ค. 2564 มีเฉลยที่แสดงวิธีทำอย่างละเอียดครบทุกข้อ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังจะเตรียมตัวสอบหมอ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

สารบัญ

- แนวข้อสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ 2563
- เฉลยตัวเลือกแนวข้อสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ 2563
- เฉลยละเอียดแนวข้อสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ 2563
- แนวข้อสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ 2562
- เฉลยตัวเลือกแนวข้อสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ 2562
- เฉลยละเอียดแนวข้อสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ 2562
- แนวข้อสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ 2561
- เฉลยตัวเลือกแนวข้อสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ 2561
- เฉลยละเอียดแนวข้อสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ 2561
- แนวข้อสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ 2560
- เฉลยตัวเลือกแนวข้อสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ 2560
- เฉลยละเอียดแนวข้อสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ 2560
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165726146 (ปกอ่อน) 174 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 340 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สุรศักดิ์ เจริญฟูประเสริฐ
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน