0
ติวฟิต พิชิต PAT 3
ติวแบบเกรียนๆ เซียนแบบฟิตๆ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ246.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ติวฟิต พิชิต PAT 3" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ผู้เขียนตั้งใจถ่ายทอด "หลักการ เทคนิค และวิชามาร" ที่ได้สั่งสมมาตลอดตั้งแต่สมัยเรียนรวมทั้งที่ได้จากประสบการณ์การสอนติว มารวบรวมไว้ เนื่องจากเห็นว่ามีนักเรียนจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสได้เข้าถึงเคล็ดวิชาเหล่านี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอยู่เฉพาะในโรงเรียนกวดวิชาเท่านั้น เพราะมีเจตนารมย์อันแน่วแน่ที่จะต้องการให้เด็กไทย ผู้ซึ่งจะเป็นกำลังและมันสมองของชาติสืบไป เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยความรู้ โดยไม่มีอุปสรรคใดๆ มาขวางกั้น ภายในเล่มได้รวบรวมแบบทดสอบที่หลากหลายที่ใช้ในการสอบเข้าเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

Part 1 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science & Technology)
- หมวดกลศาสตร์
- หมวดสมบัติของสาร
- หมวดไฟฟ้า
- หมวดเทคโนโลยี

Part 2 : คณิตศาสตร์และทักษะในการคำนวณ (Mathematics & Calculation skills)
Part 3 : เขียนแบบวิศวกรรม และมิติสัมพันธ์ (Engineering Drawing & Multi-Dimensions)
Part 4 : การคิดแบบวิศวกรและการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม (Engineering's Solving Problem)
Part 5 : ระบบเฟือง และ ช่างกลโรงงาน (Gear & Workshop)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162016080 (ปกอ่อน) 520 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 24 มม.
น้ำหนัก: 915 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน