0
ติวภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ชั้นประถมศึกษาตอนต้น ป.1-3
รวบรวมเนื้อหาภาษาอังกฤษที่เด็กชั้นประถมศึกษา ป.1-3 จำเป็นควรรู้ เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แข็งแรง พร้อมสำหรับการพัฒนาและต่อยอดภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมปลายต่อไป
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   รวมเนื้อหาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ไว้ทั้งหมด ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้คำศัพท์ใกล้ตัวได้แก่ การเรียนรู้ตัวอักษร A-Z ข้อมูลส่วนตัวของตัวเด็ก ๆ เอง เช่น ชื่อ การแนะนำตัวเอง ตัวเลข อายุ บทต่อมาเป็นการเรียนรู้คำศัพท์สมาชิกในครอบครัว พ่อแม่ พี่น้อง ปู่ย่า ตายาย ลุงป้า น้าอา เป็นต้น บทต่อ ๆ มาเป็นการเรียนรู้เรื่องอาชีพ ลักษณะบุคลิกภาพภายนอกและความรู้สึก ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย สัตว์ สี รูปทรง สถานี อาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ วัน เดือน ปี เวลา ฯลฯ

    โดยแต่ละหมวดหมู่ มีคำศัพท์ให้มากมายให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และทำความรู้จักคำศัพท์เหล่านั้น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ให้โลกของเด็ก ๆ กว้างขึ้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทยังมีการแทรกส่วนของไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการเรียนรู้ในบทนั้น ๆ ซึ่งเป็นไวยากรณ์ที่ไม่ยาก เหมาะสำหรับการเรียนรู้ในช่วงวัย ให้เด็ก ๆ ได้ลองฝึกแต่งประโยคในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ และประโยคคำถามที่มีความหลากหลาย และได้นำไปฝึกใช้ฝึกสนทนาด้วย และส่วนสำคัญอีกหนึ่งส่วนในเล่มก็คือ ในแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบให้เด็ก ๆ ได้ฝึกทำ เพื่อให้ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจ ว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปนั้น ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถสอนและทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษลูก ๆ ไปพร้อม ๆ กันตามลำดับเนื้อหาในเล่มได้เลย ถือว่าเป็นการช่วยลูกฝึกฝนภาษาอังกฤษและได้ใช้เลาร่วมกันกับลูก ๆ ด้วย

สารบัญ

Unit 1 My Personal Information ข้อมูลส่วนตัวของฉัน
Unit 2 My Family and People ครอบครัวของฉันและผู้คน
Unit 3 Things Around us สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา
Unit 4 Places สถานที่
Unit 5 My Daily Life ชีวิตประจำวันของฉัน
Unit 6 My Health สุขภาพของฉัน
Unit 7 Time เวลา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164418653 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 178 x 245 x 8 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์อ่านเพลิน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน