0
ติวลูกให้เก่ง ภาษาอังกฤษสอบเข้า ป.1 โรงเรียนดังทั่วประเทศ (PDF)
เตรียมความพร้อมให้ลูก ฝึกทำอย่างสม่ำเสมอ ก็สอบติด ป.1 โรงเรียนดังได้! แนะนำหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนทั่วประเทศ เทคนิคการเตรียมความพร้อมก่อนวันสอบและวันสอบจริง อย่างละเอียด!
ผู้เขียน ทีม Life Balance
หนังสือ75.05 บาท
e-books(PDF) ?69.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ติวลูกให้เก่ง ภาษาอังกฤษสอบเข้า ป.1 โรงเรียนดังทั่วประเทศ" เล่มนี้ ได้ รวบรวมแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษไว้อย่างหลากหลาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้หนูน้อยวัยอนุบาลได้ฝึกฝน และนำความรู้ที่ได้ไปสอบแข่งขัน หรือทำแบบฝึกหัดเสริมเพื่อให้ความรู้เพิ่มยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษ ร่างกาย สวนสัตว์ อาชีพ ครอบครัว และอื่น ๆ อีกทั้งยังให้หนูน้อยได้ฝึกกล้ามเนื้อมือด้วยการระบายสี ลากเส้นต่อจุด โยงเส้นจับคู่ และเพิ่มทักษะการจำด้วยภาพน่ารัก ๆ ประกอบคำศัพท์อีกด้วย

สารบัญ

Chapter 1 : English Alphabets and Vowels (พยัญชนะและสระภาษาอังกฤษ)
Chapter 2 : Number (ตัวเลข)
Chapter 3 : Shape (รูปร่าง-รูปทรง)
Chapter 4 : Season and Weather (ฤดูและอากาศ)
Chapter 5 : Family (ครอบครัว)
Chapter 6 : Body (ร่างกายของเรา)
Chapter 7 : Job (อาชีพ)
Chapter 8 : Verb (คำกริยา)
Chapter 9 : Feeling (ความรู้สึก)
Chapter 10 : Preposition (ตำแหน่ง)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840137807 (PDF) 72 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์Life Balance, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน