0
ติวสบายสไตล์ลุยโจทย์ ฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 3
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย คลื่น แสงเชิงคลื่น แสงเชิงรังสี
หนังสือ213.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ติวสบายสไตล์ลุยโจทย์ ฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 3" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาที่จำเป็นต้องใช้ในการทำข้อสอบ รวบรวมข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากกว่า 15 พ.ศ. แนวข้อสอบโควตา สอบตรง พร้อมเฉลยอย่างละเอียด มีเนื้อหาพื้นฐานที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย รวดเร็วและครอบคลุม อธิบายเนื้อหาอย่างกระชับแต่ครบถ้วน การเรียบเรียงลำดับโจทย์จะทำให้ผู้อ่านสนุกที่ได้คิดได้ทำโจทย์แต่ละข้ออย่างต่อเนื่องกันไป ตัวเลขส่วนมากผู้เขียนได้ปรับให้คำนวณได้ลงตัว เพื่อลดความซับซ้อนโดยไม่จำเป็น ผู้อ่านจะได้ไม่เกิดความสับสน และเบื่อหน่าย

สารบัญ

บทที่ 8 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
- ลักษณะการเคลื่นที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
- ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
- การสั่นของมวลติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่างง่าย
ฯลฯ

บทที่ 9 คลื่น
- ธรรมชาติของคลื่น
- อัตราเร็วของคลื่น
- หลัการซ้อนทับ
ฯลฯ

บทที่ 10 แสงเชิงคลื่น
- แนวคิดเกี่ยวกับแสงเชิงคลื่น
- การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่
- การเสี้ยวเบนของแสงผ่านสลิตเดี่ยว
ฯลฯ

บทที่ 11 แสงเชิงรังสี
- การสะท้อนของแสง
- การหักเหของแสง
- การกระจายแสง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744329844 (ปกอ่อน) 316 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 16 มม.
น้ำหนัก: 645 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน