0
ติวสบายสไตล์ลุยโจทย์ ฟิสิกส์ เล่ม 4
เสียง ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย PAT 2 โจทย์พร้อมเฉลยละเอียด
หนังสือ246.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ติวสบายสไตล์ลุยโจทย์ ฟิสิกส์ เล่ม 4" (ฉบับปรับปรุงหลักสูตร 2560) เนื้อหาพื้นฐานที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย รวดเร็วและครอบคลุม อธิบายเนื้อหาอย่างกระชับแต่ครบถ้วน การเรียบเรียงลำดับโจทย์จะทำให้ผู้อ่านสนุกที่ได้คิดได้ทำโจทย์แต่ละข้ออย่างต่อเนื่องกันไป ตัวเลขส่วนมากผู้แต่งได้ปรับให้คำนวณได้ลงตัว เพื่อลดความซับซ้อนโดยไม่จำเป็น ผู้อ่านจะได้ไม่เกิดความสับสน และเบื่อหน่าย

สารบัญ

บทที่ 12 เสียง
- 12.1 ธรรมชาติและเสีย
- 12.2 การได้ยิน
- 12.3 ปรากฏการณ์เกี่ยวกับเสียง

บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต
- 13.1 ธรรมชาติของไฟฟ้าสถิต
- 13.2 กฎของคูลอมบ์
- 13.3 สนามไฟฟ้า
ฯลฯ

บทที่ 14 ไฟฟ้ากระแส
- 14.1 กระแสไฟฟ้า
- 14.2 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย์
- 14.3 พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744329820 (ปกอ่อน) 396 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 20 มม.
น้ำหนัก: 805 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน