0
ติวสอบภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ติวภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ทุกส่วนของเนื้อหาที่เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำเป็นต้องรู้ เข้มข้น สนุกสนาน เข้าใจง่าย ครบจบในเล่มเดียวสำหรับเด็ก ป.1
หนังสือ151.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ติวสอบภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1" เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แนวแบบฝึกหัดตามแนวคิดการสอน ภาษาแบบองค์รวม (Whole language) ภาษาแบบสมดุล (Balanced Literacy) เน้นเนื้อหาที่ครบถ้วน และแบบฝึกหัดที่หลากหลายกระตุ้นการคิดและการเรียนรู้แก่ผู้อ่าน โดยแบบฝึกหัดและข้อสอบในเล่มเป็นแบบฝึกหัดที่หลากหลาย เป็นโจทย์ที่ช่วยให้เด็กฝึกคิด ฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างครอบถ้วนและเข้มข้น เพื่อนำไปใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นที่สูงต่อไป และที่สำคัญคือสามารถเข้าใจและนำไปใช้ในการสอบได้อย่างถูกต้อง

สารบัญ

Lesson 1 Alphabets ตัวอักษร
Lesson 2 Greeting การทักทาย
Lesson 3 Counting One to Ten การนับหนึ่งถึงสิบ
Lesson 4 My family ครอบครัวของฉัน
Lesson 5 My Classroom ห้องเรียนของฉัน
Lesson 6 Preposition (in, on, under) คำบุพบท (in, on, under)
Lesson 7 Days & Months วันและเดือน
Lesson 8 Colors and Shapes สีและรูปทรง

- Test ติวข้อสอบ
- เฉลย Exercise ท้ายบท
- เฉลย Test ติวข้อสอบ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164416284 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 182 x 253 x 8 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Book Caff Learning, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน