0
ติวสอบภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เข้มข้น สนุกสนาน เข้าใจง่าย ครบ จบในเล่มเดียว สำหรับเด็ก ป.3
หนังสือ141.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ติวสอบภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3" เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แนวแบบฝึกหัดตามชวนคิดการสอน ภาษาแบบองค์รวม (Whole Language) ภาษาแบบสมดุล (Balanced Literacy) เน้นเนื้อหาที่ครบถ้วน และแบบฝึกหัดที่หลากหลายกระตุ้นการคิดและการเรียนรู้แก่ผู้อ่าน

    ซึ่งแบบฝึกหัดและข้อสอบภายในเล่ม เป็นแบบฝึกหัดที่หลากหลายเป็นโจทย์ที่ช่วยให้เด็กฝึกคิด ฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อย่างครบถ้วนและเข้มข้น เพื่อนำไปใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป และที่สำคัญคือสามารถเข้าใจและนำไปใช้ในการสอบได้อย่างถูกต้อง

สารบัญ

Lesson 1 : Greeting การทักทาย
Lesson 2 : Introduction การแนะนำ
Lesson 3 : Numbers
Lesson 4 : What Time is it? มันเป็นเวลากี่โมง
Lesson 5 : My Body ร่างกายของฉัน
Lesson 6 : This is my Classroom นี่คือห้องเรียนของฉัน
Lesson 7 : My Pets สัตว์เลี้ยงของฉัน
- Test แบบทดสอบ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164416819 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 180 x 250 x 8 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Book Caff Learning, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน