0
ติวสอบภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เข้มข้น สนุกสนาน เข้าใจง่าย ครบ จบในเล่มเดียว สำหรับเด็ก ป.4
หนังสือ141.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ติวสอบภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4" เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แนวแบบฝึกหัดตามแนวคิดการสอน ภาษาแบบองค์รวม (Whole language) ภาษาแบบสมดุล (Balanced Literacy) เนื้อหาครบถ้วนและแบบฝึกหัดที่หลากหลาย กระตุ้นการคิดและการเรียนรู้แก่ผู้อ่าน เป็นโจทย์ที่ช่วยให้เด็กฝึกคิด ฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อย่างครบถ้วนและเข้มข้น เพื่อนำไปใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นที่สูงต่อไป และที่สำคัญคือสามารถเข้าใจและนำไปใช้ในการสอบได้อย่างถูกต้อง

สารบัญ

Lesson 1 : Family
Lesson 2 : Health and Sickness
Lesson 3 : Comparison
Lesson 4 : Present Simple Tense
Lesson 5 : Food and Drink

- Test
- เฉลย Exercise และ Test

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164417243 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 180 x 250 x 8 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Book Caff Learning, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน