0
ติวสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (พร้อมลุยทุกสนามสอบ)
เนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย ตรงประเด็นแนวข้อสอบท้ายบทหลากหลาย คลอบคุลมทุกสนามสอบ O-NET สอบ สสวท. และสอบเพิ่มเกรดในชั้นเรียน
หนังสือ318.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ติวสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (พร้อมลุยทุกสนามสอบ)" เล่มนี้ จะช่วยให้น้อง ๆ ได้เตรียมความพร้อมในการเตรียมสอบในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวน และเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวข้อสอบหลากหลาย พร้อมด้วยเฉลยอธิบายเพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย ตรงประเด็นแนวข้อสอบท้ายบทหลากหลาย คลอบคุลมทุกสนามสอบ O-NET สอบ สสวท. และสอบเพิ่มเกรดในชั้นเรียน รวมแนวข้อสอบมากกว่า 400 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายทุกข้อ

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารในชีวิตประจำวัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่และตำแหน่งของวัตถุ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลังงานความร้อน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 บรรยากาศ
- แนวข้อสอบ
- เฉลย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164492486 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 19 มม.
น้ำหนัก: 730 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน