0
ติวสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 (พร้อมลุยทุกสนามสอบ)
เนื้อหาสรุปเข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกสนามสอบ รวมแนวข้อสอบไว้มากกว่า 250 ข้อ พร้อมเฉลย อย่างละเอียด
หนังสือ375.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ ติวสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 (พร้อมลุยทุกสนามสอบ) เล่มนี้ เป็นการเตรียมความพร้อม ฝึกทำโจทย์ ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย ตรงประเด็นแนวข้อสอบท้ายบทหลากหลาย คลอบคุลมทุกสนามสอบ O-NET สอบ สสวท. สอบเพิ่มเกรดในชั้นเรียน และแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เข้า ม.4 รวมข้อสอบมากกว่า 250 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายทุกข้อ

สารบัญ

Chapter 1 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Chapter 2 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
Chapter 3 แรงและการเคลื่อนที่
Chapter 4 งานและพลังงาน
Chapter 5 พลังงานไฟฟ้า
Chapter 6 เอกภพ
- แนวข้อสอบ
- เฉลย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164492936 (ปกอ่อน) 432 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 23 มม.
น้ำหนัก: 870 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน