0
ติวอังกฤษสำหรับ ป.3
หนังสือคู่มือภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆ ชั้น ป.3 ทุกคน สรุปย่อเนื้อหาสำคัญ พร้อมแบบฝึกหัดทุกบท
หนังสือ71.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือคู่มือภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆ ชั้น ป.3 ที่สรุปย่อเนื้หาสำคัญ คำศัพท์ ไวยากรณ์ และมีภาพประกอบนา่รัก ช่วยให้เข้าใจและจดจำเนื้อหาได้ง่ายขึ้น พร้อมด้วยแบบฝึกหัดทุกบท และเฉลยท้ายเล่ม เพื่อทบทวนเนื้อหาต่างๆ เหมาะสำหรับใช้เสริมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858902401201 (ปกอ่อน) 124 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน