0
ติวอังกฤษ สำหรับ ป.1
สรุปย่อเนื้อหาสำคัญ พร้อมแบบฝึกหัดทุกบท มีภาพประกอบช่วยให้จำง่าย และเฉลยแบบฝึกหัดท้ายเล่ม
หนังสือ71.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ติวอังกฤษ สำหรับ ป.1" หนังสือคู่มือภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ย่อเนื้อหาสำคัญ คำศัพท์ ไวยากรณ์ และมีภาพประกอบ ช่วยให้เข้าใจและจดจำเนื้อหาได้ง่าย พร้อมด้วยแบบฝึกหัดทบทวนและเฉลยท้ายเล่น

สารบัญ

Lesson 1 Alphabets (พยัญชนะภาษาอังกฤษ)
Lesson 2 Greeting (กล่าวทักทาย)
Lesson 3 Helping Verb (กริยาช่วยเบื้องต้น)
Lesson 4 My Classroom (ห้องเรียนของฉัน)
Lesson 5 Count One to Ten (นับ 1-10)
Lesson 6 My Family (ครอบครัวของฉัน)
Lesson 7 Days & Months (วันและเดือน)
Lesson 8 Talk to Friends (คุยกับเพื่อนๆ)

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858902401133 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน