0
ติวอังกฤษ สำหรับ ป.2
สรุปเนื้อหาสำคัญ พร้อมแบบฝึกหัดทุกบท มีภาพประกอบช่วยให้จำง่าย และเฉลยแบบฝึกหัดท้ายเล่ม
หนังสือ71.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ติวอังกฤษ สำหรับ ป.2" หนังสือคู่มือภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ย่อเนื้อหาสำคัญ คำศัพท์ ไวยากรณ์ และมีภาพประกอบ ช่วยให้เข้าใจและจดจำเนื้อหาได้ง่าย พร้อมด้วยแบบฝึกหัดทบทวนและเฉลยท้ายเล่น

สารบัญ

Lesson 1 The Alphabets (ตัวอักษรภาษาอังกฤษ)
Lesson 2 Greeting (กล่าวทักทาย)
Lesson 3 Nouns (คำนาม)
Lesson 4 Pronouns (คำสรรพนาม)
Lesson 5 My Room (ห้องของฉัน)
Lesson 6 How many? (จำนวนเท่าไร)
Lesson 7 Where is the cat? (เจ้าเหมียวอยู่ไหน)
Lesson 8 The Number 1-20 (เลข 1-20)
Lesson 9 What time is it? (กี่โมงแล้ว)

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858902401140 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน