0
ติวเข้มตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ ม.4
ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จะเฉียบคมและถูกทางต้องอ่านเล่มนี้เท่านั้น!
หนังสือ170.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ติวเข้มตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ ม.4" เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และยังได้สอดแทรกเนื้อหาที่เกินหลักสูตร พร้อมทั้งเทคนิคคิดลัดต่าง ๆ ตามที่ผู้เขียนเห็นว่าสำคัญ เนื่องจากผู้เขียนเห็นว่าการที่จะศึกษาคณิตศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ผู้ศึกษาจะต้องมีความรู้พื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี และจะต้องมีเทคนิคคิดลัดต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาโจทย์และแข่งขันกับเวลาได้อย่างรวดเร็ว

สารบัญ

บทที่ 1 เซต
บทที่ 2 ตรรกศาสตร์
บทที่ 3 จำนวนจริง
บทที่ 4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
บทที่ 5 ฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
บทที่ 6 เรขาคณิตวิเคราะห์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162017827 (ปกอ่อน) 220 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 410 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน