0
ติวเข้มผ่านฉลุย เตรียมสอบ ป.4 วิชาสังคมศึกษากับครูปอนด์
สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ พร้อมตัวอย่างประกอบ มีเทคนิคช่วยจำชี้จุดที่ออกสอบบ่อย แบบทดสอบครบทุกบทเรียน มากกว่า 100 ข้อ
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ติวเข้มผ่านฉลุย เตรียมสอบ ป.4 วิชาวิชาสังคมกับครูปอนด์" เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับน้อง ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ ฝึกฝน และทบทวนความรู้ด้วยตนเอง โดยในเล่มมีเนื้อหาสั้นกระชับ พร้อมตัวอย่างประกอบ เผยเทคนิคน่ารู้และข้อควรจำที่ทำให้ข้อสอบง่ายขึ้น เหมาะสำหรับอ่านทบทวนบทเรียน และเตรียมตัวสอบ แถมด้วยข้อสังเกต เทคนิคท่องจำ และคำถามที่ออกสอบบ่อยมากกว่า 100 ข้อ ถ่ายทอดโดยติวเตอร์ภาษาไทยชื่อดังระดับประเทศ!

สารบัญ

บทที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
บทที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
บทที่ 3 เศรษฐศาสตร์
บทที่ 4 ประวัติศาสตร์
บทที่ 5 ภูมิศาสตร์
- เฉลยและคำอธิบาย

คำนิยม
หนังสือเล่มนี้ ให้ความรู้ในวิชาสังคมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนศักยภาพผู้เขียนหนังสือว่าเป็นคนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อผู้เรียนจะได้นำความรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ไป ใช้ได้จริงในการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณัฐพงศ์ จันทนะศิริ (ครูปอนด์) และคณะมีพัฒนาการที่ดีในวิชาชีพครู สังเกตได้จากการผลิตหนังสือออกสู่ตลาดการศึกษาและไม่หยุดนิ่งที่จะเผยแพร่ความรู้ให้กับเยาวชนไทยได้เข้าใจและรักที่จะเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ขอเป็นกำลังใจให้ ณัฐพงศ์ จันทนะศิริ (ครูปอนด์) และคณะได้สร้างผลงานดี ๆ ออกมาอีกมากมายรัชนีกร หงส์พนัส- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หนังสือเล่มนี้ได้ช่วยจัดกลุ่มองค์ความรู้ทางสังคมศึกษาสำหรับผู้เรียนให้เป็นระบบเพื่อง่ายต่อการอ่าน รวมถึงคำอธิบายที่กระชับ ถูกต้องตามหลักวิชา ช่วยปูพื้นฐานในการเรียน ทบทวนบทเรียน ตลอดจนมีแบบฝึกหัดที่ช่วยให้นักเรียนตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง หนังสือเล่มนี้จึงเป็นผลงานที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะผู้เขียนที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้สังคมศึกษาแก่ผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดีอ. ดร.กนก จันทรา- อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับทั้ง ครู อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้สอนได้เห็นถึงแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่และนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และนักเรียนที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว จะเข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ สมความตั้งใจของผู้ถ่ายทอดเพื่อเป็นฐานความรู้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นคนดีของสังคม สร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติต่อไปดร.สรศักย์ ชัยสถาผล- เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์และการคำนวณขั้นสูง (ThaisC) และศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ภายใต้การบริหารงานของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160454655 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 170 x 224 x 8 มม.
น้ำหนัก: 210 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน