0
ติวเข้มผ่านฉลุย เตรียมสอบ ป.5 วิชาภาษาไทยกับครูปอนด์
สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ พร้อมตัวอย่างประกอบ มีเทคนิคช่วยจำชี้จุดที่ออกสอบบ่อย แบบทดสอบครบทุกบทเรียน มากกว่า 100 ข้อ
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ติวเข้มผ่านฉลุย เตรียมสอบ ป.5 วิชาภาษาไทยกับครูปอนด์" เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับน้อง ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ ฝึกฝน และทบทวนความรู้ด้วยตนเอง โดยในเล่มมีเนื้อหาสั้นกระชับ พร้อมตัวอย่างประกอบ เผยเทคนิคน่ารู้และข้อควรจำที่ทำให้ข้อสอบง่ายขึ้น เหมาะสำหรับอ่านทบทวนบทเรียน และเตรียมตัวสอบ แถมด้วยข้อสังเกต เทคนิคท่องจำ และคำถามที่ออกสอบบ่อยมากกว่า 100 ข้อ ถ่ายทอดโดยติวเตอร์ภาษาไทยชื่อดังระดับประเทศ!

สารบัญ

บทที่ 1 คำควบกล้ำ
บทที่ 2 คำอักษรนำ
บทที่ 3 คำที่มีตัวการันต์
บทที่ 4 การใช้พจนานุกรม
บทที่ 5 การอ่านอักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน
บทที่ 6 ชนิดของคำ (คำบุพบท คำสันธาน คำอุทาน)
บทที่ 7 การเขียนจดหมายส่วนตัว
บทที่ 8 โวหาร
บทที่ 9 ประโยค
บทที่ 10 การเขียนคำอวยพร
ฯลฯ

คำนิยม
ขอแสดงความชื่นชมอาจารย์ณัฐพงศ์ จันทนะศิริ (ครูปอนด์) และครูพิชญาภา ภูมินทร (ครูแฟร์) ในความเพียรพยายามจัดทำคู่มือเรียนเล่มนี้ เชื่อวผู้อ่านทุกคนจะได้รับประโยชน์สมดังเจตนารมณ์ของผู้จัดทำอย่างแน่นอนรองศาสตราจารย์ ดร.พนิต เข็มทอง- อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สามารถนำไปใช้พัฒนาทักษะภาษาไทยของเด็กไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถสืบทอดการใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติได้อย่างถูกต้องผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก- ประธานสาขาวิชาพัฒนาศึกษา
นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ ยังสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง สำหรับการใช้เพื่อทบทวนเนื้อหาแก่ลูกหลานตนเอง ได้เรียนจากโรงเรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษษฎา อัศวสกุลเกียรติ- รองคณบดี คณะวิศศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160451791 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 172 x 226 x 7 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน