0
ติวเข้มผ่านฉลุย เตรียมสอบ ป.6 วิชาภาษาไทยกับครูปอนด์
สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ พร้อมตัวอย่างประกอบ มีเทคนิคช่วยจำชี้จุดที่ออกสอบบ่อย แบบทดสอบครบทุกบทเรียน มากกว่า 100 ข้อ
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ติวเข้มผ่านฉลุย เตรียมสอบ ป.6 วิชาภาษาไทยกับครูปอนด์" เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับน้อง ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ ฝึกฝน และทบทวนความรู้ด้วยตนเอง โดยในเล่มมีเนื้อหาสั้นกระชับ พร้อมตัวอย่างประกอบ เผยเทคนิคน่ารู้และข้อควรจำที่ทำให้ข้อสอบง่ายขึ้น เหมาะสำหรับอ่านทบทวนบทเรียน และเตรียมตัวสอบ แถมด้วยข้อสังเกต เทคนิคท่องจำ และคำถามที่ออกสอบบ่อยมากกว่า 100 ข้อ ถ่ายทอดโดยติวเตอร์ภาษาไทยชื่อดังระดับประเทศ!

สารบัญ

บทที่ 1 คำควบกล้ำ
บทที่ 2 คำอักษรนำ
บทที่ 3 คำที่มีตัวการันต์
บทที่ 4 ชนิดและหน้าที่ของคำ
บทที่ 5 ประโยค
บทที่ 6 คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
บทที่ 7 อักษรย่อ เครื่องหมายวรรคตอน
บทที่ 8 คำราชาศัพท์และระดับภาษา
บทที่ 9 สำนวนไทย
บทที่ 10 โวหาร
บทที่ 11 ภาษาไทย ภาษาถิ่น
บทที่ 12 การแต่งกลอนสุภาพ

- เฉลยและคำอธิบาย

คำนิยม
หนังสือเล่มนี้ได้สรุปใจความและประเด็นสำคัญให้อ่านได้เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างที่ทันสมัย และแบบฝึกหัดสำหรับการทบทวนอย่างครบครัน รวมถึงมีเทคนิคช่วยจำต่าง ๆ ถ่ายทอดออกมาจากทีมผู้เขียนที่มีความรู้และประสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมาหลายปี ดังนั้นข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านหนังสือ ติวเข้มผ่านฉลุย เตรียมสอบ ป.6 วิชาภาษาไทยกับครูปอนด์ เล่มนี้ จะได้ประโยชน์ ทั้งความรู้และเทคนิควิธีการที่จะเป็นตัวช่วย หรือเครื่องมือที่สำคัญในการเรียนและทบทวนวิชาภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ขอแสดงความยินดีกับทีมผู้เขียนทุกท่านที่ได้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลที่สนใจดร.วาทินี อมรไพศาลเลิศ- อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้าพเจ้ามั่นใจได้ว่าหนังสือ ติวเข้มผ่านฉลุย เตรียมสอบ ป.6 วิชาภาษาไทยกับครูปอนด์ เล่มนี้จะเป็นหนังสือวิชาภาษาไทยที่ดี มีคุณภาพ เป็นประโยชน์กับผู้เรียน ช่วยทำให้ผู้เขียนได้เรียนรู้และเข้าใจวิชาภาษาไทยได้ง่ายขึ้น เนื่องจากได้ถูกสร้างขึ้นมาจากครูพืช ครูแฟร์ และครูปอนด์ ซึ่งเป็นครูรุ่นใหม่ผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเป็นอย่างดี รวมทั้งการเป็นครูด้วยจิตวิญญาณของครูทั้งสามท่านที่มีอยู่ในตัวนั้น นับเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็น "ครูมืออาชีพพันธุ์ใหม่" ที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับครูท่านอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดีนายสฤษฏ์ ฉิมพาลี- ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
หนังสือ ติวเข้มผ่านฉลุย เตรียมสอบ ป.6 วิชาภาษาไทยกับครูปอนด์ ที่ครูแฟร์ ร่วมจัดทำกับครูณัฐพงศ์ จันทนะศิริหรือ ครูปอนด์ เล่มนี้ ข้าพเจ้ามั่นใจว่าเป็นแบบฝึกทักษะภาษาไทย ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ง่าย เพราะมีการคัดสรรเนื้อหา และนำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน มีเทคนิคในการช่วยจำ มีแบบฝึกหัดให้ทบทวน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกคนนางนภาพร มูลเมือง- ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160451807 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 170 x 226 x 7 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน