0
ติวเข้มภาษาไทย สำหรับ ป.3
แบบฝึกพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย ทั้งมาตราตัวสะกด คำประสม คำพ้องรูป คำพ้องเสียง ตัวการันต์ คำอุทาน คำสันธาน คำวิเศษณ์ คำบุพบท และอื่น ๆ
หนังสือ85.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือฝึกทักษะด้านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้น ป.3 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ มาตราตัวสะกด คำประสม คำพ้องรูป คำพ้องเสียง ตัวการันต์ คำอุทาน คำสันธาน คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำที่ใช้ รร (ร หัน) เครื่องหมายวรรคตอน ประโยค และสุภาษิตคำพังเพย โดยในเล่มได้สรุปเนื้อหา พร้อมแบบทดสอบทบทวนความรู้ความเข้าใจ เพื่อฝึกพื้นฐานและพัฒนาทักษะภาษาไทยของน้องๆ สู่ขั้นสูงต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 มาตราตัวสะกด
บทที่ 2 คำประสม
บทที่ 3 คำพ้องรูป
บทที่ 4 คำพ้องเสียง
บทที่ 5 ตัวการันต์
บทที่ 6 คำอุทาน
บทที่ 7 คำสันธาน
บทที่ 8 คำวิเศษณ์
บทที่ 9 คำบุพบท
บทที่ 10 คำที่ใช้ รร (ร หัน)
บทที่ 11 เครื่องหมายวรรคตอน
บทที่ 12 ประโยค
บทที่ 13 สุภาษิตคำพังเพย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858902401157 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 187 x 261 x 10 มม.
น้ำหนัก: 385 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน