0
ลด 10%
ติวเข้มวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 +เฉลย
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการฉบับล่าสุด ฉบับปรังปรุง
หนังสือคู่มือ เรียน-สอบ ลด 10%
อ่านต่อ
หนังสือ112.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือติวเข้มวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยเนื้อหาในหนังสือประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และ สรุปแนวคิดที่สำคัญพร้อมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทดสอบ ความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืช
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตสัตว์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ดินในท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลังงานแสง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ระบบสุริยะ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710308808 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 185 x 258 x 12 มม.
น้ำหนัก: 295 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน