0
ลด 10%
ติวเข้มวิทย์สอบเข้า ม.1 แบบมั่น ๆ by ครูพี่โจ้
สรุปเนื้อหา + แนวข้อสอบ ครบถ้วน เข้าใจง่าย พิมพ์สีสวยงาม ฉบับอุ่นใจ สอบผ่านชัวร์
หนังสือ220.50 บาท
e-books(PDF) ?195.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาสำคัญวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม. 1 แบบเจาะลึก กระชับ อ่านเพลิน มีตารางและละภาพประกอบมากมาย ช่วยให้เข้าใจง่าย พร้อมแนวข้อสอบ 200 ข้อ ครอบคลุมการสอบเข้า ม.1 อีกทั้งยังสอดแทรกหลักการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับแนวข้อสอบต่างๆ เหมาะสำหรับน้องๆ ระดับชั้นประถม 6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ โรงเรียนรัฐบาลในสังกัด สพฐ. ห้อง Gifted รวมไปถึงห้อง English Program ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 การดำรงชีวิตของพืช
บทที่ 2 การดำรงชีวิตของสัตว์
บทที่ 3 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 ร่างกายมนุษย์
บทที่ 5 การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 6 อาหารและสารอาหาร
บทที่ 7 วัสดุและสมบัติของวัสดุ
บทที่ 8 แรงและความดัน
บทที่ 9 เสียงกับการได้ยิน
บทที่ 10 สารในชึวิตประจำวัน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160833139 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 186 x 257 x 11 มม.
น้ำหนัก: 455 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟุกุโร, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน