0
ติวเข้มสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน
ตรงตามหลักสูตรการสอบของ กศจ. ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ทั้งในรอบทั่วไปและกรณีพิเศษ แนวข้อสอบทุกหมวดวิชา ทั้ง ภาค ก และ ข ครบสมบูรณ์ใน 1 เล่ม
หนังสือ460.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือเตรียมสอบ สอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข ในสังกัด สพฐ. ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกหมวดการสอบ อาทิ ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา รวมทั้งแนวข้อสอบที่คัดพิเศษสำหรับผู้อ่าน โดยเน้นข้อสอบที่ออกบ่อยและข้อสอบใหม่ ๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

ติวเข้มสอบครูผู้ช่วย ภาค ก
- รู้ก่อนสอบ
- หมวดที่ 1 ความรอบรู้ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
- หมวดที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
- หมวดที่ 3 ความสามารถทั่วไป

ติวเข้มสอบครูผู้ช่วย ภาค ข
- บทที่ 1 แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- บทที่ 2 แนวข้อสอบหลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- บทที่ 3 แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- บทที่ 4 แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
- บทที่ 5 แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
- บทที่ 6 แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
- บทที่ 7 แนวข้อสอบสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
- บทที่ 8 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา
- บทที่ 9 แนวข้อสอบลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099305877 (ปกอ่อน) 716 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 37 มม.
น้ำหนัก: 1195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน