0
ติวเข้มสอบ GAT เชื่อมโยง ฉบับสมบูรณ์ (PDF)
สอนเทคนิคทำข้อสอบ GAT เชื่อมโยงแบบเข้าใจง่าย รวดเร็ว ตรงประเด็น พร้อมข้อสอบเสมือนจริงกว่า 50 บทความและเฉลยอย่างละเอียด เตรียมสอบอย่างมั่นใจ ทำคะแนน 150 เต็ม!
หนังสือ217.55 บาท
e-books(PDF) ?209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ติวเข้มสอบ GAT เชื่อมโยง ฉบับสมบูรณ์" เล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้เตรียมตัวสอบ GAT เชื่อมโยง เพราะได้ชี้แนะแนวทางในการทำข้อสอบไว้โดยละเอียด ด้วยวิธี Triple S ซึ่งคำนึงถึงความเป็นขั้นตอน เข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมด้วยคำแนะนำ เคล็ดลับ เทคนิคการทำข้อสอบ และคำเตือนต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเสียคะแนนโดยไม่จำเป็น นอกจากนี้ยังมีแนวข้อสอบบทความ ที่เรียงจากง่ายไปยาก พร้อมแนวข้อสอบเสมือนจริงกว่า 50 บทความและเฉลยอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกฝนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

มาทำความรู้จักข้อสอบ GAT กันดีกว่า
ส่วนที่ 1 พิชิต GAT เชื่อมโยง
- วิธีหาคำตอบ
- วิธีทำข้อสอบ
- เฉลยแบบฝึกทักษะ
ฯลฯ

ส่วนที่ 2 บทความ Pre-Test GAT เชื่อมโยง
- บทความที่ 1 : การเลือกคณะที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
- บทความที่ 2 : ครูดี
- บทความที่ 3 : ธาตุอาหารหลักของพืช
ฯลฯ

ส่วนที่ 3 แนวข้อสอบเสมือนจริง GAT เชื่อมโยง
- ชุดที่ 1 บทความที่ 1 : ผลกระทบจากการออกจากสมาชิกสหภาพยุโรป ของสหราชอาณาจักร
- ชุดที่ 2 บทความที่ 1 : ความเชื่อผิด ๆ ทำลายชีวิตสัตว์ป่า
- ชุดที่ 3 บทความที่ 1 : วิกฤตการณ์เงินเฟ้อรุนแรงในประเทศซิมบับเว

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840096531 (PDF) 280 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์Dream & Passion, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน