0
ติวเข้มสอบ TU-GET พิชิตข้อสอบเต็ม 100% คะแนน 900++
รวมแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบ TU-GET ของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีเฉลยให้ตรวจสอบคำตอบด้วยตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อมให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ติวเข้มสอบ TU-GET พิชิตข้อสอบเต็ม 100% คะแนน 900++" เล่มนี้ ได้รวบรวมแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบ TU-GET ของสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งในส่วน Grammar เจาะลึก Sentence Completion และ Error Identification และในส่วน Reading พร้อมเจาะลึกข้อสอบ Short Passages Long Passages โดยมีคำศัพท์อธิบายและวิเคราะห์ขั้นตอนในการทำข้อสอบ โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

Practice Test 1
- Part 1 : Grammar and Structure
- Part 2 : Vocabulary
- Part 3 : Reading Comprehension

Practice Test 2
- Part 1 : Grammar and Structure
- Part 2 : Vocabulary
- Part 3 : Reading Comprehension

Practice Test 3
- Part 1 : Grammar and Structure
- Part 2 : Vocabulary
- Part 3 : Reading Comprehension

Practice Test 4
- Part 1 : Grammar and Structure
- Part 2 : Vocabulary
- Part 3 : Reading Comprehension

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099306331 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 191 x 254 x 16 มม.
น้ำหนัก: 615 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน