0
ติวเข้มเตรียมสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร คณิต-วิทย์-อังกฤษ-ไทย-สังคม
เตรียมความพร้อมก่อนสอบ Admission แนวข้อสอบที่หลากหลายสำหรับทดสอบตนเอง แนวทางในการจัดการข้อสอบจริง เตรียมพร้อมการสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ เหมะสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
หนังสือ156.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ติวเข้มเตรียมสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร คณิต-วิทย์-อังกฤษ-ไทย-สังคม" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีประสบการณ์ในการทำโจทย์ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และเตรียมพร้อมในการสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ โดยเน้นให้นักเรียนและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้ทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนผ่านมา พร้อมทั้งทำโจทย์แบบทดสอบเพื่อทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาแล้ว และสามารถนำไปใช้ในการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่าทัพหรือโรงเรียนรัฐบาลชื่อดังต่างๆ ได้ ซึ่งผู้จัดทำได้รวบรวมหนังสือชุดนี้ขึ้นพร้อมเฉลยอย่างละเอียดโดยมีคำอธิบายไว้อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปมีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์วิธีการหาคำตอบที่ถูกต้องและเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อสอบในการสอบครั้งต่อไป

สารบัญ

- ระเบียบการและคุณสมบัติผู้เข้าสมัครสอบ
- สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น
- สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
- สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษ ม.ต้น
- สรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.ต้น
- สรุปเนื้อหาสังคม ม.ต้น
- ติวเข้มเตรียมสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
- เฉลยติวเข้มเตรียมสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
- ติวเข้มเตรียมสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
- เฉลยติวเข้มเตรียมสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710308488 (ปกอ่อน) 432 หน้า
ขนาด: 181 x 258 x 21 มม.
น้ำหนัก: 730 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน