0
ติวเข้มแนวข้อสอบ โรงเรียนสาธิต คาทอลิก และห้อง Gifted ป.1 (8 วิชา)
สรุปเนื้อหาครบ แนวข้อสอบกว่า 800 ข้อ แบบฝึกหัดครอบคุลมทั้ง 8 สาระการเรียนรู้
หนังสือ365.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านวิชาการให้นักเรียน ชั้น ป.1 ให้เข้มข้นขึ้น ทบทวนเนื้อหา ที่ออกสอบบ่อย และเน้นแบบฝึกหัด สำหรับติว สอบ ในทุกหัวข้อสาระการเรียนรู้ ครบทั้ง 8 วิชา ตั้งแต่ ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ - สังคมศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม - ศิลปะ - สุขศึกษาและพละศึกษา โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรที่ใช้เรียนจริง เฉลยอธิบายเข้าใจ ให้น้องฝึกฝนการทำข้อสอบจริง แบบฝึกหัดและข้อสอบครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรที่ใช้เรียนจริงในห้องเรียน กว่า 800 ข้อ

สารบัญ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099306911 (ปกอ่อน) 476 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 24 มม.
น้ำหนัก: 975 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน