0
ติวเข้มแนวข้อสอบ โรงเรียนสาธิต คาทอลิก และห้อง Gifted ป.3 (8 วิชา)
เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐษนการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สรุปเนื้อหาครบ แนวข้อสอบกว่า 800 ข้อ แบบฝึกหัดครอบคลุมทั้ง 8 สาระการเรียนรู้
หนังสือ427.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านวิชาการให้นักเรียน ชั้น ป.3 ให้เข้มข้นขึ้น ทบทวนเนื้อหาที่ออกเสอบบ่อยและเน้นแบบฝึกหัดสำหรับติวสอบในทุกหัวข้อสาระการเรียนรู้ ครบทั้ง 8 วิชา ตั้งแต่ ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ - สังคมศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม - ศิลปะ - สุขศึกษาและพละศึกษา โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรที่ใช้เรียนจริง เฉลยอธิบายเข้าใจให้น้องฝึกฝนการทำข้อสอบจริง

สารบัญ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่อังกฤษ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099307536 (ปกอ่อน) 520 หน้า
ขนาด: 191 x 253 x 26 มม.
น้ำหนัก: 1055 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน