0
ติวเข้ม ป.3 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% ทุกภาคเรียน
เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านวิชาการ ให้นักเรียนชั้น ป.3 โดยสรุปเนื้อหาตรงตามหลักสูตร ครบถ้วนทุกวิชา ทั้งภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา
หนังสือ247.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านวิชาการให้นักเรียน ป.3 โดยสรุปเนื้อหาละเอียด ครบทุกวิชาสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาศิลปะ วิชาสุขศึกษาและวิชาพละศึกษา โดยเนื้อหาตรงตามหลักสูตร เข้าใจง่าย พร้อมด้วยแบบฝึกหัดที่หลากหลายในแต่ละบท เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำ พร้อมภาพประกอบที่เน้นในการทำคะแนนสอบ และแนวข้อสอบท้ายเล่ม ให้นักเรียนได้สามารถลองฝึกทำข้อสอบจริงเสมือนอยู่ในห้องเรียน และห้องสอบแนวข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ อธิบายเข้าใจง่าย ชัดเจน พร้อมทักษะการบูรณาการความรู้มากกว่าในห้องเรียน ใช้ทบทวนความรู้รวบยอดที่เรียนมาทั้งปี ก่อนก้าวไปสู่การศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น

สารบัญ

1. คณิตศาสตร์
2. การงานอาชีพ และเทคโลโนยี
3. ภาษาไทย
4. ภาษาอังกฤษ
5. วิทยาศาสตร์
6. ศิลปะ
7. สังคมศึกษา
8. สุขศึกษาและพลศึกษา

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099306867 (ปกอ่อน) 340 หน้า
ขนาด: 190 x 254 x 17 มม.
น้ำหนัก: 690 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน