0
ติวเข้ม พิชิตเกรด 4 คณิตศาสตร์ ป.2
สรุปแนวคิดครบทุกสาระการเรียนรู้ พร้อมแบบฝึกหัดเสริมทักษะที่ใช้ในห้องเรียนกว่า 350 ข้อ สำหรับติวสอบเพิ่มเกรด สอบเลื่อนชั้น ทบทวนความรู้ตลอดปีการศึกษา พิเศษ! เก็งข้อสอบออกใหม่ในสนามสอบสำคัญ ๆ ทั่วประเทศ
หนังสือ361.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ติวเข้ม พิชิตเกรด 4 คณิตศาสตร์ ป.2" เล่มนี้ เนื้อหาปรับปรุงใหม่ล่าสุดตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สรุปแนวคิดแบบสั้น กระชับในการวิเคราะห์โจทย์ พร้อมเทคนิคในการฝึกหาคำตอบอย่างถูกต้องและรวดเร็ว สนุกไปกับแบบฝึกหัดเสริมทักษะครบทุกสาระมากกว่า 350 ข้อ สำหรับติวสอบเพิ่มเกรด สอบเลื่อนชั้น และทบทวนความรู้ตลอดปีการศึกษา เก็งข้อสอบออกใหม่ในสนามสอบสำคัญ ๆ ทั่วประเทศ

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1,000
บทที่ 2 การหาผลบวกและผลลบจำนวนนับไม่เกิน 1,000
บทที่ 3 การคูณ
บทที่ 4 การหาร
บทที่ 5 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน
บทที่ 6 การวัดความยาว
บทที่ 7 เวลา
บทที่ 8 การวัดปริมาตร
บทที่ 9 รูปเรขาคณิต
บทที่ 10 การวัดน้ำหนัก
บทที่ 11 แผนภูมิรูปภาพ

- เฉลย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099307284 (ปกอ่อน) 384 หน้า
ขนาด: 190 x 253 x 20 มม.
น้ำหนัก: 785 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน