0
ติวเข้ม ภาษาไทย สำหรับ ป.2
แบบฝึกหัดพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย
หนังสือ85.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ติวเข้ม ภาษาไทย สำหรับ ป.2" สรุปเนื้อหาวิชาภาษาไทยสำหรับน้องๆ ชั้น ป.2 แบบกระชับ เข้าใจง่าย พร้อมฝึกทักษะให้ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ สระและวรรณยุกต์ มาตราตัวสะกด คำประสม คำควบกล้ำ คำซ้อน อักษรเดี่ยว อักษรคู่ อักษรนำ คำนาม และประโยค พร้อมแบบฝึกทบทวนและเฉลยท้ายเล่ม ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

สารบัญ

บทที่ 1 สระและวรรณยุกต์
บทที่ 2 มาตราตัวสะกด
บทที่ 3 คำประสม
บทที่ 4 คำควบกล้ำ
บทที่ 5 คำซ้อน
บทที่ 6 อักษรเดี่ยว
บทที่ 7 อักษรคู่
บทที่ 8 อักษรนำ
บทที่ 9 คำนาม
บทที่ 10 ประโยค

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858902401164 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน