0
ติวเข้ม สอบสรรพากร นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน
สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในสอบเข้ารับราชการ กรมสรรพากร เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตรงทุกประเด็น เน้นทุกเนื้อหา พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย
หนังสือ280.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบทดสอบหลากหลายที่ใช้ในการสอบเข้ากรมสรรพากร ตำแหน่ง "นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ" ที่กรมสรรพากร ประกาศรับ จากแนวข้อสอบที่วิเคราะห์มาแล้วว่ามักจะออกทุกปี โดยคณาจารย์คุณภาพ ผู้ชำนาญด้านการสอบเข้าทำงานในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ครบถ้วนทุกวิชา กระชับได้ใจความ พร้อมหลักอธิบายในข้อสอบนั้น ๆ อย่างละเอียด โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- แนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ : ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำ นาจหน้าที่
- เฉลยแนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ : ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำ นาจหน้าที่

- แนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ : ส่วนที่ 2 ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
- เฉลยแนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ : ส่วนที่ 2 ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร

- แนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ : ส่วนที่ 3 ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ประเทศไทยและต่างประเทศ
- เฉลยแนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ : ส่วนที่ 3 ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ประเทศไทยและต่างประเทศ

- แนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ : ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน
- เฉลยแนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ : ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน

- แนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ : ส่วนที่ 5 ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
- เฉลยแนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ : ส่วนที่ 5 ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099304887 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 16 มม.
น้ำหนัก: 645 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน