0
ติวเข้ม สอบเข้ากรมสรรพากร พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน ฉบับ พื้นฐานของทุกตำแหน่ง
เล่มเดียวที่ ครอบคลุมหลายตำแหน่ง ที่กรมสรรพกร ประกาศรับ! วิเคราะห์อย่างครบถ้วน ทุกหมวดวิชา ประหยัดเวลาในการทบทวน
หนังสือ284.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หรือในตำแหน่งต่าง ๆ ที่ทางกรมสรรพากรเปิดรับในแต่ละปีนั้น เรามักจะทราบถึงกระแสที่ออกมาอยู่เสมอว่าบางปีข้อสอบไม่ยากไม่ง่าย บางปีข้อสอบอาจจะยากมาก...แต่ส่วนใหญ่หลายปีที่ผ่านมามักจะเป็นไปในแนวทางที่ "ยากมาก" หากคุณที่ต้องการสอบแข่งขันได้ศึกษาแนวทาง แนวคิด ผ่านแนวข้อสอบที่ได้บรรจุเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ ข้อสอบที่ว่ายากก็จะไม่ยากอีกต่อไป

    "ติวเข้ม สอบเข้ากรมสรรพากร พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน ฉบับ พื้นฐานของทุกตำแหน่ง" เล่มนี้ ได้รวบรวมแบบทดสอบหลากหลายที่ใช้ในการสอบเข้ากรมสรรพากร ทุกตำแหน่งตำแหน่ง ที่กรมสรรพากรประกาศรับ จากแนวข้อสอบที่วิเคราะห์มาแล้วว่ามักจะออกทุกปี โดยคณาจารย์คุณภาพ ผู้ชำนาญด้านการสอบเข้าทำงานในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ครบถ้วนทุกวิชา กระชับได้ใจความ พร้อมหลักอธิบายในข้อสอบนั้น ๆ อย่างละเอียด โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

หมวดที่ 1 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร / เฉลยแนวข้อสอบหมวดที่ 1
หมวดที่ 2 แนวข้อสอบนโยบายในการจัดเก็บภาษีสรรพากรและแหล่งภาษีอากร / เฉลยแนวข้อสอบหมวดที่ 2
หมวดที่ 3 แนวข้อสอบหลักการบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน / เฉลยแนวข้อสอบหมวดที่ 3
หมวดที่ 4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน / เฉลยแนวข้อสอบหมวดที่ 4
หมวดที่ 5 แนวข้อสอบความรู้ข่าวสารด้านเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปัจจุบัน / เฉลยแนวข้อสอบหมวดที่ 5
หมวดที่ 6 แนวข้อสอบสรรพากรแบบรวม ชุดที่ 1-5 / เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 1-5
หมวดที่ 7 แนวข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ / เฉลยแนวข้อสอบหมวดที่ 7

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099305518 (ปกอ่อน) 368 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 19 มม.
น้ำหนัก: 745 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน