0
ติวเข้ม สอบใบขับขี่หลักเกณฑ์ใหม่
ติวข้อสอบเกณฑ์ใหม่ใช้ข้อสอบจริงพร้อมเฉลยกว่า 1,000 ข้อ ติวขับรถสอบสนามแบบเดิมและแบบ E-driving ติวผ่านระบบจองคิวอบรม ผ่านอินเตอร์เน็ต
หนังสือ91.20 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นมา กรมการขนส่งทางบกในส่วนของ "ใบขออนุญาตขับรถ" ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและเพิ่มเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตขับรถมาตรฐานใหม่ เพื่อให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งกฎจราจรและการขับรถอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย 1.เพิ่มเนื้อหาการอบรมในส่วนของการขับขี่ปลอดภัย 2.เพิ่มจำนวนข้อสอบ จากเดิม 1 ชุดมี 30 ข้อ เป็น 50 ข้อ 3.เพิ่มเกณฑ์การผ่านการทดสอบ จาก 75% เป็น 90% และ 4.เพิ่มช่องทางการอบรม โดยสถาบันการศึกษาของรัฐช่วยเรื่องการอบรมเกี่ยวกับการขับรถพร้อมข้อกฎหมายต่าง ๆ เมื่อผ่านการทดสอบสามารถนำผลการอบรมมายื่นขอทดสอบใบขับขี่ได้ที่กรมการขนส่งฯ

    จากเกณฑ์ทั้ง 4 ข้อนี้ หนังสือ "ติวเข้ม สอบใบขับขี่หลักเกณฑ์ใหม่" เล่มนี้ ได้จัดเตรียมแนวข้อสอบจริงที่ใช้ในการสอบ เพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถได้อ่านเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ โดยจำนวนข้อสอบ 50 ข้อนั้น ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องทำข้อสอบให้ได้ถึง 45 ข้อ (90%) เลยทีเดียว

สารบัญ

บทที่ 1 ประเภทของใบอนุญาตขับขี่รถ
บทที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นในการขอรับใบอนุญาต
บทที่ 3 การจองคิวอบรมขอรับใบอนุญาตขับรถ
บทที่ 4 ขั้นตอนยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน
บทที่ 5 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
บทที่ 6 เข้ารับการอบรมและทดสอบภาคทฤษฎี
บทที่ 7 ทดสอบภาคปฏิบัติ
บทที่ 8 สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร
บทที่ 9 แบบทดสอบพร้อมเฉลย 20 ชุด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167471358 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แพนด้าเลิร์นนิ่งบุ๊ค
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน