0
ติวเข้ม เตรียมสอบ ป.4
สรุปเนื้อหาสำคัญๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    มาปลูกฝังเด็กเก่ง ด้วยหนังสือคู่มือสำหรับติวเข้มเตรียมตัวสอบของนักเรียนชั้น ป.4 โดยสรุปเนื้อหาสำคัญๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ อันได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา พร้อมแนวข้อสอบของทุกวิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาส่วนใหญ่ และเฉลยท้ายเล่ม

สารบัญ

- ภาษาไทย
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- สังคมศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม
- ศิลปะ
- สุขศึกษาและพละศึกษา
- แบบฝึกทบทวน
- เฉลย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858902400945 (ปกอ่อน) 384 หน้า
ขนาด: 186 x 261 x 20 มม.
น้ำหนัก: 775 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน