0
ติวเข้ม! เตรียมเข้า ม.4 วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง)
ติวเข้มเตรียมเข้า ม.4 สรุปเนื้อหา ม.1-3 อ่านสอบปลายภาคก็ได้ อ่านสอบเข้า ม.ปลาย ก็ดี
หนังสือ379.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการเตรียมสอบวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม.4 โรงเรียน ม.ปลาย ชั้นนำทั่วประเทศ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สารบัญ

บทที่ 1 สารรอบตัว
บทที่ 2 สารและการเปลี่ยนแปลงของสาร
บทที่ 3 สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจำวัน
บทที่ 4 การแยกสาร
บทที่ 5 หน่วยของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 6 พืช
บทที่ 7 ระบบนิเวศ
บทที่ 8 อาหาร
บทที่ 9 ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์
บทที่ 10 แรงและการเคลื่อนที่
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164940475 (ปกอ่อน) 436 หน้า
ขนาด: 171 x 228 x 21 มม.
น้ำหนัก: 720 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์GANBATTE
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน