0
ติวเข้ม แนวข้อสอบ NT ป.3
เก็งข้อสอบใหม่ล่าสุดครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แนวข้อสอบจริง วัดทักษะครบทั้ง 3 ด้าน ภาษา การคำนวณ และการใช้เหตุผล พร้อมเฉลยอธิบายละเอียดชัดเจนทุกข้อฯ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ติวเข้ม แนวข้อสอบ NT ป.3" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิชิตสนามสอบ NT โดยเนื้อหาจะรวบรวมเอาแนวข้อสอบทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ ด้านภาษา เพื่อวัดความรู้ด้านการสื่อสาร ความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม ด้านการคำนวณ เพื่อประเมินทักษะการคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์อย่างถูกต้อง และด้านการใช้เหตุผล เพื่อทดสอบในเรื่องความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สังคม อย่างมีเหตุและผล

    โดยผู้จัดทำตั้งใจออกแบบแนวข้อสอบ ให้น้อง ๆ ได้ลองฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนลงสนามสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อมคำอธิบายเฉลยที่ละเอียดชัดเจนและเข้าใจง่าย ช่วยให้น้อง ๆ เตรียมความพร้อมในการพิชิตคะแนนสอบ NT และพร้อมก้าวเข้าสู่โลกทางการศึกษาในยุค Thailand 4.0 อย่างเต็มศักยภาพ

สารบัญ

Part 1 แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษา
- ชุดที่ 1 - ชุดที่ 5
- เฉลยชุดที่ 1 - ชุดที่ 5

Part 2 แนวข้อสอบความสามารถด้านการคำนวณ
- ชุดที่ 1 - ชุดที่ 5
- เฉลยชุดที่ 1 - ชุดที่ 5

Part 3 แนวข้อสอบความสามารถด้านการใช้เหตุผล
- ชุดที่ 1 - ชุดที่ 5
- เฉลยชุดที่ 1 - ชุดที่ 5

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164491281 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 18 มม.
น้ำหนัก: 620 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน