0
ติวโจทย์สังคมศึกษา ป.6
เก็งข้อสอบครบทุกบทกว่า 1,000 ข้อ พร้อมเฉลย
หนังสือ141.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เก็งข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับชั้นน้องๆ ประถมศึกษาปีที่ 6 ครบทุกบทกว่า 1,000 ข้อ พร้อมเฉลย ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนากับการดำรงชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประวัติและความสำคัญของพุทธศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พุทธธรรมค้ำจุนโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชาดก พุทธสาวก และชาวพุทธตัวอย่าง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ชาวพุทธที่ดีชีวีมีสุข
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 จิตสงบ พบความสุข
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 วิถีพุทธ/ศาสนาและความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 หน้าที่ของพลเมืองดี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ภูมิศาสตร์น่ารู้
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167886077 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 11 มม.
น้ำหนัก: 390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์นิพนธ์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน